Inloggen - Registreer  
Vacatures 1 tot 10 van 40: land van horne
ads  

Assortimentsmanager

Cooperatie Primera b.a. - Waardenburg
te houden met de winkelvloer, daarom vragen we je ook regelmatig contact te hebben met de ondernemers in het land door het doen van winkelbezoeken. Het voeren van onderhandelings- en jaargesprekken met fabrikanten
- Volledige vacature bekijken

Medewerk(st)er Servicedesk 24- 40

Cooperatie Primera b.a. - Waardenburg
loyaal team Primera collega's ondersteunen we onze ondernemers door het hele land . Dat doen we met veel inzet en passie, maar ook veel plezier. Als medewerk(st)er ServiceDesk ben jij het visitekaartje van het bedrijf, je hebt
- Volledige vacature bekijken

Medewerker Finance & Control ( 32-40 uur)

Cooperatie Primera b.a. - Waardenburg
Heb jij altijd al willen werken bij een top 10 retailer? Weet je van aanpakken en snel vaardigheden eigen te maken? Dan zijn we op zoek naar jou! Bij Primera maken we graag ieder moment even bijzonder. Een kaartje dat
- Volledige vacature bekijken

Lid Raad van Toezicht ( profiel Hospitality & Ondern...

Tonnie van Ham - Weert
Land van Horne Land van Horne is een zorgorganisatie met aandacht voor wonen, zorg en welzijn van ouderen en hulpbehoevenden. Met circa 2500 medewerkers en 1200 vrijwilligers biedt Land van Horne vanuit de 18
- Preview

Lid Raad van Toezicht ( profiel Financien & Zorgtech...

Tonnie van Ham - Weert
Land van Horne Land van Horne is een zorgorganisatie met aandacht voor wonen, zorg en welzijn van ouderen en hulpbehoevenden. Met circa 2500 medewerkers en 1200 vrijwilligers biedt Land van Horne vanuit de 18
- Preview

Medewerker welzijn - Longstay Martinus (Somatiek)

Land van Horne - Weert
maan­dag tot en met vrij­dag van 9:00 tot 17:00 uur. In­ci­den­teel kan hier­van wor­den af­ge­we­ken bij spe­ci­fie­ke mo­men­ten en/of ac­ti­vi­tei­ten. Land van Hor­ne gaat en staat voor kwa­li­teit van zorg en dienst­ver­le­ning
- Preview

Medewerkers Ondersteunende begeleiding

Land van Horne - Weert
lig­gen tus­sen 07.00-22.00 uur. Het sa­la­ris is con­form de CAO VTT en vast­ge­steld in FWG 30. De Stich­ting Land van Hor­ne kent daar­naast een aan­tal aan­trek­ke­lij­ke se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den zo­als een
FULL_TIME - Preview

Medewerker welzijn voor de afdeling Huntington

Land van Horne - Weert
voor on­be­paal­de tijd bij goed func­ti­o­ne­ren. Land van Hor­ne gaat en staat voor kwa­li­teit van zorg en dienst­ver­le­ning in een in­spi­re­ren­de werk­om­ge­ving voor haar me­de­wer­kers. Ar­beids­voor­waar­den en
- Preview

Zorgassisent (afd. somatiek)

Land van Horne - Weert
but­ton "sol­li­ci­teer di­rect". Locatie info Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert
- Preview

Teamleider wijkverpleging - in de zorg

Land van Horne
VPT ver­blij­ven. Land van Hor­ne biedt met een vast team zorg en on­der­steu­ning. Bin­nen Os Thoes wer­ken we met het team aan op­ti­ma­le zorg bin­nen de­ze set­ting. Er is spra­ke van een ont­wik­ke­la­gen­da. Wat je
8 uur geleden - Preview

Medewerker huishouding Thuiszorg

Land van Horne
zelf­stan­dig­heid en weet hoe je pri­o­ri­tei­ten stelt. Daar­naast kom je graag bij de men­sen over de vloer. Her­ken jij je­zelf hier in? Dan is wer­ken als me­de­wer­ker huis­hou­ding bin­nen de Thuis­zorg van Land van Hor­ne echt iets
56 dagen geleden - Preview

Twee leden Raad van Toezicht Land van Horne, Tonnie ...

Zorgvisie.nl - Weert
Functie Lid Raad van Toezicht Branche Stichting Aanstelling Tijdelijk dienstverband Plaatsingsdatum 29 december 2020 Niveau WO Ervaring Senior Dienstverband Niet nader bepaald Land van Horne
TEMPORARY - Preview

Milieu Coördinator Antoni Leeuwenhoek Ziekenhuis

Duurzaam Ondernemen - Limburg
samen opstelt met de manager Facilitaire Zaken. Het laten beklijven van een bewustwordingsproces binnen alle geledingen en mensen te inspireren, waarbij we ook met partijen buiten Land van Horne communiceren zoals onze
16 dagen geleden - Preview

Vacatures gerelateerd aan land van horne