Inloggen - Registreer  
Vacatures 1 tot 10 van 85: land van horne
ads  

Asbestsaneerder

Covebo - Utrecht
land . Het zijn over het algemeen containment klussen. Als ervaren saneerder heb je kennis van het opzetten van een containment. En het op de juiste wijze verwijderen en afvoeren van het asbest. Over het bedrijfOnze opdrachtgever
- Volledige vacature bekijken

Service Monteur Buitendienst Machines Land Tuinbouw

WR.nl Solliciteren - Echteld
mogelijkheden tot het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Welke taken horen bij een Service Monteur Buitendienst Machines Land Tuinbouw: Voor de vacature als Service Monteur Echteld Reparatie ga je het volgende doen:Wat ga je
- Volledige vacature bekijken

Asbestsaneerder

Covebo - Hoogeveen
zelfstandig de werkzaamheden uitvoeren.Over het bedrijfDoor ons grote netwerk in de wereld van de asbestsanering, hebben wij vele opdrachtgevers door het hele land . Een aantal van deze opdrachtgevers bevinden zich in het Noorden van
- Volledige vacature bekijken

Fysiotherapeut

Land van Horne - Weert
meer­de­re lo­ca­ties bin­nen Stich­ting Land van Hor­ne. Je in­tra­mu­raal so­ma­ti­sche en psy­cho­ge­ri­a­tri­sche cli­ën­ten be­han­de­len. Wat wij vra­gen Je bent in het be­zit van het di­plo­ma fy­si­o­the­ra­pie op
FULL_TIME - Preview

Zorgcoördinator

Land van Horne - Weert
meer in­for­ma­tie over de­ze func­tie kun je con­tact op­ne­men met de team­lei­der Kim Her­mans, T. 06 - 42648146. Locatie info Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn
FULL_TIME - Preview

Medewerker huishouding (parttime)

Land van Horne - Weert
81 00. Locatie info Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en
FULL_TIME - Preview

Wijkverpleegkundige wijkteam

Land van Horne - Weert
uit­voe­ren­de rol op het ge­bied van pre­ven­tie en werkt sa­men met net­werk­part­ners in het werk­ge­bied van Land van Hor­ne. Wat wij vra­gen: Je bent in het be­zit van een HBO di­plo­ma Ver­pleeg­kun­de. Als
PART_TIME - Preview

Helpende (plus) voor Flexpool

Land van Horne - Weert
om­stan­dig­he­den wil­len wer­ken met de ga­ran­tie van vas­te uren? On­ze Flex­pool De Flex­pool van Land van Hor­ne le­vert een be­lang­rij­ke bij­dra­ge aan de con­ti­nu­ï­teit van zorg bin­nen de zorg­af­de­lin­gen en wijk­teams
FULL_TIME - Preview

Helpende (plus)

Land van Horne - Weert
Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de
FULL_TIME - Preview

Zorgcoördinator

Land van Horne - Weert
je nog vra­gen? Bel dan met de team­lei­der Car­la de Jongh, T. 06 12 67 57 59. Sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken vin­den plaats op don­der­dag 3 fe­bru­a­ri tus­sen 10.00 - 14.00 uur. Locatie info Stich­ting Land van
FULL_TIME - Preview

Teamleider - in de zorg

Land van Horne - Weert
op bij pen­si­oen­fonds Zorg en Wel­zijn. Land van Hor­ne kent hier­naast nog een uit­ste­kend se­cun­dair ar­beids­voor­waar­den­pak­ket en goe­de op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO
FULL_TIME - Preview

Diëtist - in de zorg

Land van Horne - Weert
di­ë­tist bij Land van Hor­ne word je stich­tings­breed in­ge­zet. In eer­ste in­stan­tie werk je met na­me voor de ver­schil­len­de (woon)zorg­cen­tra van Land van Hor­ne, mo­ge­lijk ko­men hier la­ter an­de­re on­der­de­len bij
FULL_TIME - Preview

Zorgcoördinator

Land van Horne - Weert
slag te gaan? Sol­li­ci­teer dan van­daag nog! Mis­schien heb je nog vra­gen? Bel dan met de team­lei­der Bert Beu­nen T:088-9878276. Locatie info Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg
FULL_TIME - Preview