Inloggen - Registreer  
Vacatures 1 tot 10 van 100: land van horne
ads  

Fulltime accountmanager Zorg in het Westen van het land

YoungCapital - Haarlem
Wat ga je doen? Als fulltime accountmanager in de zorg rijd je, met je auto en laptop van de zaak, door het westen van het land naar bijvoorbeeld zorginstellingen en ziekenhuizen. Jij begrijpt als geen ander dat zowel
- Volledige vacature bekijken

Fulltime accountmanager Zorg in het Westen van het land

YoungCapital - Rotterdam
Wat ga je doen? Als fulltime accountmanager in de zorg rijd je, met je auto en laptop van de zaak, door het westen van het land naar bijvoorbeeld zorginstellingen en ziekenhuizen. Jij begrijpt als geen ander dat zowel
- Volledige vacature bekijken

Fulltime accountmanager Zorg in het Westen van het land

YoungCapital - The Hague
Wat ga je doen? Als fulltime accountmanager in de zorg rijd je, met je auto en laptop van de zaak, door het westen van het land naar bijvoorbeeld zorginstellingen en ziekenhuizen. Jij begrijpt als geen ander dat zowel
- Volledige vacature bekijken

Medewerker huishouding (linnen transport)

Land van Horne - Weert
te­le­foon­num­mer: 088 987 80 87. Ze is be­reik­baar van maan­dag t/m don­der­dag van 7.00 - 12.00 uur. Locatie info De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis
FULL_TIME - Preview

Weekend-/bijbaan als medewerker infopunt

Land van Horne - Weert
Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de
- Preview

Zorgassistent voor het weekend en/of de vakantieperi...

Land van Horne - Weert
Geef zelf je voor­keur lo­ca­tie en aan­tal uren aan. Graag wil­len wij je wij­zen op de voor­de­len van wer­ken bij Land van Hor­ne: Het staat mooi op je CV Aar­di­ge cli­ën­ten en tof­fe col­le­ga's Een
- Preview

Duaal HBO verpleegkundige niveau

Land van Horne - Weert
stu­die­be­las­ting ca. 15 uur per week. Tij­dens de op­lei­ding ga je op mi­ni­maal 2 ver­schil­len­de werk­plek­ken le­ren. Daar­naast ga je 1 a 2 pe­ri­o­des bui­ten Land van Hor­ne wer­ken. Toe­la­tings­ei­sen Je bent
PART_TIME - Preview

Medewerker infopunt - leuke parttime

Land van Horne - Weert
dan van­daag nog! Mis­schien heb je nog vra­gen? Bel dan met Li­li­an de Goeij (team­lei­der re­cep­tie), te­le­foon 088-9878018. Locatie info De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg
- Preview

Specialist ouderengeneeskunde

Land van Horne - Weert
van de ou­de­ren­zorg bin­nen Land van Hor­ne. Hier­voor par­ti­ci­peer je in com­mis­sies en in­no­va­tie­pro­jec­ten. Wat wij vra­gen Ben jij een Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de en be­reid om een
- Preview

Medewerker huishouding

Land van Horne - Weert
Land van Hor­ne (So­me­ren, Bu­del en Maar­hee­ze). We­ke­lijks wordt be­spro­ken hoe je plan­ning er­uit ziet en daar waar no­dig ga jij aan de slag. Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het ver­rich­ten van schoon­maak- en
FULL_TIME - Preview

Basisarts - met affiniteit voor ouderen 32 uur p.w

Land van Horne - Weert
te­le­foon­num­mer: 06 – 20 54 24 15 of e-mail: Locatie info De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert
- Preview

Leerplek voor een gediplomeerd Verpleegkundige VTT Team

Land van Horne
cli­ën­ten bin­nen het ge­he­le werk­ge­bied van Land van Hor­ne. Je on­der­steunt op ver­zoek van de spe­ci­a­list ou­der­ge­nees­kun­de bij het dia­gnos­ti­ce­ren en stelt de ver­pleeg­kun­di­ge in­ter­ven­tie vast. Daar­naast geef
18 dagen geleden - Preview

Medewerker huishouding (met name voor de vakantieper...

Land van Horne - Weert
info De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het
FULL_TIME - Preview