Inloggen - Registreer  
Vacatures 1 tot 10 van 116 (ontdubbeld 47): land van horne

Senior projectleider land- en watermanagement

Arcadis (gesponsord)
De werkdag van een Arcadiaan is iedere dag verschillend. Voor een senior projectleider is dit niet anders. Je leidt grotere en complexe projecten waarin verschillende disciplines bij elkaar komen uit je eigen team, maar
- Volledige vacature bekijken

Senior projectleider land- en watermanagement

Arcadis (gesponsord) - GEArnhem
De werkdag van een Arcadiaan is iedere dag verschillend. Voor een senior projectleider is dit niet anders. Je leidt grotere en complexe projecten waarin verschillende disciplines bij elkaar komen uit je eigen team, maar
- Volledige vacature bekijken

Hwtk havensleper

Easycrew (gesponsord) - ZHRotterdam
OrganisatieVoor het Noorden van ons land zijn we op zoek naar een HWTK.Je gaat aan boord van één van de vele havenslepers die zich in ons land bevinden en samen met het team sleep je de grootste schepen ter wereld de haven
- Volledige vacature bekijken

Opleidingsadviseur

Land van Horne - LIWeert
Wat je func­tie in­houdt Je bent een be­lang­rij­ke scha­kel bin­nen het team op­lei­din­gen/HRM en le­vert door het ge­ven van de juis­te ad­vie­zen, een bij­dra­ge aan Stich­ting Land van Hor­ne om zo op­ti­maal mo­ge­lijk
- Preview

Medewerker klantenservice

Land van Horne - LIWeert
8 uur ge­mid­deld per week Wat je func­tie in­houdt De klan­ten­ser­vi­ce is hét aan­spreek­punt voor al­le cli­ën­ten, re­la­ties en me­de­wer­kers van Land van Hor­ne. Een me­de­wer­ker Klan­ten­ser­vi­ce is het
- Preview

Verpleegkundige Verpleeg Technisch Team voor Stichti...

Adviesbureau Hufkens via Limburgvac - LIWeert
Weert 17 - 24 uur & 25 - 32 uur MBO & HBO 13 februari 2019 Vacaturennummer lv-68294 Verpleegkundige Verpleeg Technisch Team voor Stichting Land van Horne in Weert Weert 17 - 24 uur & 25 - 32 uur
- Preview

Medewerker Welzijn

Land van Horne - LITer­aard
in­for­ma­tie? Voor meer in­for­ma­tie kun je te­le­fo­nisch con­tact op­ne­men met Je­an­ne v.d. Vel­den en of Ca­ro­le Velt­ho­ven - Kan­ters, te­le­foon: 0495 - 631633. Locatie info De Stich­ting Land van Hor­ne is een
- Preview - Vergelijkbaar (5)

Studenten in opleiding tot verzorgende of verpleegku...

Land van Horne - LIWeert
we­ten, bel je met de team­lei­der Yvon­ne Dijk, T. 088 987 83 59. Locatie info De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de
- Preview - Vergelijkbaar (10)

Teamcoordinator voor Land van Horne

Stichting Land van Horne via Limburgvac - LIWeert
Onbepaalde tijd (vast dienstverband) Uren in de week : 28 tot 32 uur Opleidingsniveau : HBO : MBO niv 4 | NLQF 4 Zorgcentrum Hieronymus De Stichting Land van Horne is een organisatie die zich richt op zorg
- Preview - Vergelijkbaar (4)

Vakantiekrachten / Weekendhulpen voor de functie van...

Land van Horne - LIWeert
Voor meer in­for­ma­tie over de va­ca­tu­re kun je bel­len met An­ne Cree­mers of An­net Plas­mans T: 0493-493517 Locatie info De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn
- Preview

Basisarts - met affiniteit voor ouderen 32 uur p.w

Land van Horne - LIWeert
te­le­foon­num­mer: 06 – 20 54 24 15 of e-mail: Locatie info De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert
- Preview

Verpleegkundigen voor de Geriatrische Revalidatie

Land van Horne - LIWeert
Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg. Land van Hor­ne biedt een aan­trek­ke­lijk pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Daar­naast zor­gen wij voor een goed scho­lings­aan­bod. Meer in­for­ma­tie Twij­fel je nog? Mis­schien kun­nen
- Preview - Vergelijkbaar (2)

Zorgcoördinator voor Zorgplein (Martinus)

Land van Horne - LIWeert
ont­leend aan FWG func­tie­groep 40 van het FWG 3.0-sys­teem. Land van Hor­ne be­taalt vol­le­dig de jaar­lijk­se in­schrij­vings­kos­ten voor het kwa­li­teits­re­gis­ter V&V en on­der­steunt, fa­ci­li­teert, on­der meer door een
- Preview