Inloggen - Registreer  

Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen

GZ psycholoog

Parnassia Groep - Enschede - 19-01-2018

i-psy is voor de vestigingen Utrecht, Amersfoort, Zwolle en Enschede op zoek naar GZ psychologen.
Functieomschrijving
i-psy is voor de vestigingen Utrecht, Amersfoort, Zwolle en Enschede op zoek naar GZ psychologen, een combinatie van vestigingen is mogelijk.
De i-psy vestigingen Lelystad, Amersfoort, Zwolle en Enschede vormen samen met de vestigingen Almere en Utrecht de i-psy regio Midden en Noord Nederland. De vestigingen staan in nauw contact en samenwerking met elkaar en opereren in lokale teams. De centrale coördinatie, gezamenlijke werkoverleggen, deskundigheidsbevordering, opleidingen, themadagen, regio beleidsontwikkeling, etc. vindt plaats vanuit de grote vestingen, Almere en Utrecht.

De teams zijn zowel multidisciplinair ( expertise en deskundigheid) als intercultureel
(affiniteit, etniciteit en/ of land van herkomst van de behandelaar) van samenstelling. Vakinhoudelijke samenstelling teams; psychiaters, basis psychologen, gz-psychologen, systeemtherapeuten, vaktherapeuten, artsen.

Binnen de teams werken momenteel behandelaars met een diversiteit van 20 verschillende culturele achtergronden. Een blijvende adequate verruiming van de culturele diversiteit binnen onze teams en van onze behandelaars, blijft ons streven. 

i-psy behandelt patiënten die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld, zowel eerste generatie (waaronder vluchtelingen en asielzoeker) als tweede en derde generatie migranten. De benadering binnen de behandeling is cultuursensitief en systemisch. Het cultuur sensitieve geven we vorm door ons multiculturele team, met daar waar nodig behandeling in eigen taal van de patiënt, rechtstreeks of door inzet tolken. Daarnaast wordt wetenschappelijke kennis omtrent cultuursensitief behandelen ingezet en wordt dit kennisniveau op peil gehouden door specialisme groepen binnen de Parnassia Groep. Ook de ervaringsdeskundigheid van veel van onze behandelaars ten aanzien van migratie wordt ingezet op de geboden zorg zo goed mogelijk vorm te geven.

De functie

De werkzaamheden zijn vooral gericht op contacten voor consult, psychologisch onderzoek, advies en behandeling:
  • Psychodiagnostiek, (neuro) psychologisch onderzoek en advisering
  • Psychologische behandeling bij o.a. depressie, angst, trauma, persoonlijkheidsstoornissen
  • Werkbegeleiding van basispsychologen en regiebehandelaar van patiënten van basispsychologen
  • Deelname aan interdisciplinaire werkverbanden, stafoverleg en intervisie
  • Een aandeel in de gz-opleidingen; werkbegeleiding en supervisie
  • Het geven van deskundigheidsbevordering
Functie-eisen
Je bent een BIG-geregistreerde GZ psycholoog en hebt aantoonbare ervaring binnen de GGZ en ervaring met of aantoonbare affiniteit met de migrantendoelgroep. Je spreekt naast Nederlands en Engels bij voorkeur nog een andere taal. Binnen complexe psychische problematiek en multidisciplinaire zorgprocessen ben je in staat een effectieve bijdrage vanuit jouw eigen professie te leveren. Op energieke en collegiale wijze weet je bij te dragen aan de verdere ontwikkeling binnen de regio van interculturele zorg. i-psy Midden en Noord Nederland verwelkomt graag een collega die hierin een aanvulling heeft.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
meer...Meer vacatures van Parnassia Groep