Inloggen - Registreer  

Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen

Medisch Directeur Technisch Medisch Centrum

Utwente - 19-01-2018

HET TECHMED CENTRE

De Universiteit Twente heeft in de afgelopen 15 jaar een unieke en internationale positie verworven op het gebied van interdisciplinair en translationeel technisch geneeskundig en biomedisch onderzoek. Dit heeft geleid tot zeer vernieuwende opleidingen zoals Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie en Gezondheidswetenschappen. Het aandeel technisch-medische onderzoeksprojecten is gegroeid tot > 40% van het totale UT portfolio. Dit onderzoek vindt zowel plaats in ons succesvolle onderzoeksinstituut MIRA, als in andere onderzoeksinstituten en faculteiten van onze Universiteit. De volgende stap is de ontwikkeling van het Technisch Medisch Centrum. Dit TechMed centre richt zich op innovatie in de gezondheidszorg. Dit doen wij door middel van gepersonaliseerde technologie waarbij we studenten, wetenschappers, zorgdeskundigen en ondernemers bij elkaar brengen in een gesimuleerde gezondheidszorgomgeving. Het centrum richt zich op interdisciplinair en translationeel onderwijs en onderzoek, en op het stimuleren van ondernemerschap door middel van een netwerk van medische bedrijven. Hierbij staat het patiënten perspectief centraal. Voor dit TechMed centre zoeken wij een Medisch Directeur.

DE FUNCTIE

De Medisch Directeur maakt deel uit van het Management Team van het TechMed Centre. In deze rol adviseert u op strategisch niveau over het onderwijs, het onderzoek en de structurele samenwerking met klinische partners. U bewaakt het translationele karakter van onderzoek en de samenwerking met de klinische praktijk. U weet door uw achtergrond, ervaring en netwerk de positie van de UT in het medisch-wetenschappelijke veld te versterken en de grote inhoudelijke ontwikkelingsmogelijkheden optimaal te benutten. U werkt samen met enthousiaste collegae aan het verzilveren van de mogelijkheden die worden geboden door programma’s zoals het Nederlandse topsectorenbeleid, Europese programma’s en collectebusfondsen. U bent het eerste aanspreekpunt voor alle lopende strategische samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen en UMC’s, uiteraard in nauwe afstemming met het CVB, de Decanen en de Wetenschappelijk Directeur. Deze samenwerkingsverbanden leiden tot het aantrekken van extra financiering voor het onderzoek en vormen de uithangborden van de onderzoeksactiviteiten met een internationale uitstraling van de universiteit en de regio Twente.

U heeft een duidelijke visie op de vertaling van het onderzoek naar de klinische praktijk en vice versa. Daarbij stimuleert u een goede koppeling tussen het onderzoek en de onderwijsprogramma’s Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie en Gezondheidswetenschappen. Het vakgebied Technische Geneeskunde en de daar aan gerelateerde klinische stages vraagt hierbij bijzondere aandacht. Dit vakgebied biedt interessante kansen voor het versterken van het translationeel onderzoek en de klinische partnerships. U versterkt de positionering en inbedding van de Technisch Geneeskundige in de arbeidsmarkt door nauwe contacten te onderhouden met de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde en diverse relevante overheden en gremia, zoals KNMG, IGZ, NZa, FMS, NVZ.

U bent een bruggenbouwer, die verbindt en de samenwerking zoekt. U bent in staat medewerkers te enthousiasmeren voor de strategische doelen. U heeft een hoog ambitieniveau en paart daadkracht aan een flexibele instelling. Hierdoor kunt u snel en adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen, waarbij u medewerkers motiveert hun vakkennis voor het belang van het instituut in te zetten.

Profiel

  • U bent een hoogleraar of medicus met grote bestuurlijke en leidinggevende ervaring;
  • U beschikt over een goede (inter)nationale wetenschappelijke reputatie in een medisch vakgebied;
  • U heeft affiniteit met technologische innovatie;
  • U beschikt over een breed netwerk in relevante disciplines, bent actief in landelijke medische gremia en onderhoudt contacten met de overheid en relevante adviesorganen;
  • U bent in staat om met gezag te opereren, zowel binnen de universiteit als in uw contacten met de medische wereld.
  • U hebt ruime ervaring met het verwerven van externe financiering, zowel nationaal als internationaal.
  • U beschikt over het vermogen om het gehele bereik van fundamenteel - tot toegepast biomedisch onderzoek te overzien.
meer...Meer vacatures van Utwente