Inloggen - Registreer  

Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsrech

De n v nederlandse gasunie - via Noorderlink - Groningen - 08-10-2020 Naar vacature  

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsrecht

Gasinfrastructuur zal in het energiesysteem van de toekomst belangrijk blijven, maar de tijd begint te dringen. Gasunie zet dan ook alles op alles om de transitie naar een CO₂-neutrale energievoorziening te realiseren. Onze infrastructuur, andere vormen van gas en nieuwe netwerken zullen een grote rol spelen in de Energietransitie. Als Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsrecht draag jij indirect je steentje bij aan een duurzamer Nederland!

Waar ga je werken?

Groningen

Wat ga je doen?

In de functie van Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsrecht sta je voortdurend midden in het speelveld van arbeidsvoorwaarden, beloningsbeleid en arbeidsrechtelijke vraagstukken. Is deze rol jou op het lijf geschreven? Lees dan snel verder!

Als Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsrecht heb je twee belangrijke aandachtsgebieden. Op beide terreinen ben je sparringpartner voor je HR collega’s en adviseur van het MT HR. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over wet- en regelgeving, onze cao en HR-regelingen. Vanuit je expertrol vertaal je de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied naar nieuw beleid. De implementatie van dit beleid binnen Gasunie wordt door jou geregisseerd, gecommuniceerd en vertaald naar regelingen en procedures. Dit doe je in nauwe samenwerking met HR Services en de HR adviseurs.

Je ondersteunt je HR collega’s op het gebied van arbeidsrechtelijke vraagstukken, contracten en overeenkomsten. Je bent analytisch sterk en in staat juridische vraagstukken te vertalen naar overtuigende en passende oplossingen en adviezen, waarbij je oog hebt voor de balans tussen de mens en de belangen van de organisatie. Tevens borg je de juridische kwaliteit van onze cao, ons HR-beleid en regelingen.

Arbeidsvoorwaarden (70%)
Je adviseert over een breed scala van arbeidsvoorwaarden: beloning, WNT, functiewaardering, benchmarking, performance management, (collectieve) verzekeringen en (internationale) detacheringen. Je bereidt mede de totstandkoming van nieuwe cao’s voor, bent penvoerder van de cao (die afloopt per 31-12-2021) en ondersteunt het overleg met vakbonden door o.a. het beoordelen en berekenen van de business impact van voorstellen en beleidsmaatregelen. Hierbij werk je nauw samen met de HR Informatiemanager en de adviseur HR Analytics en Arbeidsvoorwaarden. Het onderwerp Pensioen is belegd bij deze laatste collega. Je schrijft HR-beleidsstukken en werkt deze uit in heldere, praktische en toegankelijke adviezen, notities, regelingen en instructies. Je begeleidt, in nauwe samenwerking met HR Services, de toepassing van onze arbeidsvoorwaarden en bijbehorende procedures.

Arbeidsrecht (30%)
Je bent verantwoordelijk voor de juridische advisering van de HR-adviseurs en het MT HR. Het gaat daarbij om arbeidsrechtelijke zaken in de meest ruime zin, sociaal zekerheidsrecht, (collectief) arbeidsrecht en medezeggenschap (bijvoorbeeld ATW, Arbowet, WAB, Waadi, DBA, WOR). Regelmatig wordt er een beroep op jou gedaan bij arbeidsrechtelijke zaken. Het verzoek om juridisch advies komt vaak via een HR adviseur bij jou terecht. Je begeleidt deze dan bijvoorbeeld bij het nemen van passende maatregelen, het succesvol oplossen van arbeidsgeschillen of juist het voorkomen daarvan. Je vindt het leuk om je kennis over te brengen naar je collega’s van HR, bijvoorbeeld in de vorm van training en voorlichting of één op één advisering. Vanuit je juridische achtergrond draag je ook bij aan ontwikkeling van HR beleid in het algemeen. Je weet goed de weg bij het behandelen van gerechtelijke procedures, waarbij je de kwestie analyseert, informatie verzamelt en verweer opstelt. Je vertegenwoordigt indien nodig Gasunie en verdedigt standpunten van Gasunie in arbeidsrechtelijke procedures bij de kantonrechter of het UWV. Je bemiddelt transparant en met vertrouwen in arbeidsgeschillen om zo de volwassen arbeidsrelatie te versterken. Elk dossier beoordeel je neutraal en praktisch met oog voor de balans tussen de mens en de organisatie belangen.

Je rapporteert hiërarchisch aan de Manager HR, bent onderdeel van het HR team en zult het grootste deel van je tijd binnen deze afdeling doorbrengen. Daarnaast val je voor 30% onder de afdeling Legal Affairs en is er voor arbeidsrechtelijke zaken een formele lijn met de manager Legal Affairs, Sandra Melman. Met deze manager heb je periodiek ook overleg en je sluit bijvoorbeeld wekelijks aan bij de weekstart van deze afdeling.

Wat vragen we?

Wij zoeken een jurist
  • met een afgeronde academische opleiding Nederlands Recht met specialisatie arbeidsrecht, die ruime ervaring heeft met het adviseren over arbeidsvoorwaarden;
  • die ervaring heeft als HR (beleids)adviseur en met medezeggenschapsprocessen.
Als persoon heb je van nature een pragmatische en oplossingsgerichte aanpak bij juridische vraagstukken, met daarbij oog voor ieders belangen. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, waarbij je in staat bent om jouw vakkennis op een prettige en aansprekende wijze in diverse situaties over te dragen. Je bent een vernieuwende kracht binnen het team op het gebied van arbeidsvoorwaarden door nieuwe ideeën van buiten naar binnen te halen en een relevant extern netwerk te onderhouden. Naast het feit dat je van aanpakken weet, ben je integer en betrouwbaar, een fijne collega en beschik je over een gezonde dosis humor. En natuurlijk ben je altijd bereid tot samenwerking. We zoeken een echte teamspeler, die gaat voor een gezamenlijk resultaat.

Wat bieden we je? 

Een pakket van arbeidsvoorwaarden dat o.a. bestaat uit:
  • Een salaris dat past bij de kennis en kunde die jij meebrengt;
  • Een contract voor de duur van 2 jaar;
  • Een goede pensioenregeling en een vaste 13e en 14e maand;
  • Een jaarlijks bedrag om flexibel te besteden aan bijvoorbeeld meer vrije tijd;
  • Ruime mogelijkheden om cursussen/opleidingen te volgen;
  • Een budget om in te zetten voor jouw duurzame inzetbaarheid.

Over Gasunie en de afdeling

Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.

Jij gaat werken in het HR team met daarin collega’s met verschillende rollen: HR-adviseurs, adviseur arbeidsvoorwaarden, HR informatiemanager, sourcingadviseurs, HR projectleiders, organisatieadviseurs en een opleidingsadviseur. We hebben als team een gezamenlijke visie en opdracht om bij te dragen aan de realisatie van Visie 2030 door het leggen van een solide organisatiefundament onder onze Gasuniestrategie​. Dit doen wij door te werken aan een medewerkersbestand met de juiste omvang, vaardigheden en leiderschapskwaliteiten om onze strategie te realiseren​, een werkomgeving en arbeidsvoorwaarden gericht op het verhogen van prestaties, zingeving en werkplezier​ en een organisatie waarin continu verbeteren vanzelfsprekend is.

meer...Meer vacatures van De n v nederlandse gasunie