Inloggen - Registreer  

Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen

Ambtelijk secretaris Plukon

Or Ondersteuning - Wezep - 29-12-2017 Naar vacature  

AMBTELIJK SECRETARIS MEDEZEGGENSCHAP

Plukon Food Group is in Europa één van de grootste spelers op de markt voor pluimveevlees met elf slachterijen en meerdere verwerkings- en verpakkingsbedrijven in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Polen. Daarnaast ontwikkelen, produceren en vermarkten we ultra verse en gepasteuriseerde maaltijden. Bij Plukon Food Group werken ruim 5000 mensen. Elke productielocatie wordt bestuurd als een zelfstandige onderneming gespecialiseerd in een eigen product-marktcombinatie. De locaties wisselen voortdurend kennis en ervaringen uit. Op deze manier is Plukon Food Group uitstekend in staat te innoveren, flexibel te opereren en klanten optimaal te bedienen. 

Voor de COR en OR in
Wezep
, zijn wij op zoek naar een Ambtelijk Secretaris Medezeggenschap die een parttime dienstverband van gemiddeld 15-20 uur per week wil aangaan bij
Plukon Food Group

Functieomschrijving 

De Ambtelijk Secretaris biedt administratieve ondersteuning aan het (lokale, centrale en Europese) medezeggenschap plus eventuele commissies, bereidt vergaderingen voor, notuleert die vergaderingen, verspreidt stukken, zorgt ervoor dat alle commissies, werknemers en externe partijen op de hoogte worden gebracht van de door de MZ genomen besluiten, bewaakt de voortgang van procedures en processen en adviseert de MZ over procedures en wettelijke aangelegenheden.

De Ambtelijk Secretaris valt hiërarchisch onder de HR Manager Plukon Food Group en functioneel onder de voorzitter van de (Centrale) Ondernemingsraad.

Kerntaken en verantwoordelijkheden

 • Verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie;
 • Notuleren van de vergaderingen en verzorgen van de verspreiding van deze verslaglegging;
 • Bewaken van het nakomen van gemaakte afspraken en besluiten;
 • Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden en mede verzorgen van een adequate communicatie, gericht op de organisatie van vergaderingen en informatieverwerving en -verstrekking;
 • Ondersteunen bij het opstellen van financiële verantwoording voor de bestuurlijke accordering van de door te MZ te maken kosten;
 • Ondersteunen van de MZ bij de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen, optreden als secretaris van de verkiezingscommissie;
 • Bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap. Bijdragen aan de totstandkoming van het PR-beleid van de MZ en het bewaken van en meewerken aan de uitvoering. Zorgdragen voor de totstandkoming van diverse informatieve en formele documenten.

Functie-profiel

 • Opleiding op MBO+/HBO niveau (secretarieel, economisch of juridisch)
 • Aanvullende opleiding bijv. leergang ambtelijk secretaris, deel I en deel II
 • Ervaring met het werken met informatietechnologie in een kantooromgeving
 • In staat om verschillende beleidsterreinen (sociaal, financieel, organisatorisch en veranderkundig) met elkaar in verband te brengen en te vertalen naar medezeggenschapsproblematiek
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Redactionele vaardigheden
 • Kennis van de medezeggenschapswetgeving en aanverwante wetgeving
 • Inzicht in cao’s
 • Affiniteit met de werkvloer en de sector
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren
 • Code VASMO/BVMP onderschrijven
 • Met vertrouwelijke informatie om weten te gaan
 • Goede beheersing van het Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift. Frans en Duits is een
meer...Meer vacatures van Or Ondersteuning