Inloggen - Registreer  

Griffier

Gemeente Dordrecht 260373 - via Magnet.me - 16-06-2021 Naar vacature  

Vind jouw perfecte baan bij een van de 5.000 werkgevers op Magnet.me.

Papendrecht zoekt een deskundige griffier die sterk in zijn of haar schoenen staat. Een griffier die een goed beeld heeft van gemeentelijke processen en de belangen van de raad behartigt door een vertaalslag te maken tussen wat er ambtelijk speelt en de behoeftes en wensen van de raad. Een griffier met een goede politiek-bestuurlijke antenne en een betrokken, oprechte persoonlijkheid; een stevige adviseur die keuzes durft te maken, zonder voor de troepen uit te lopen. Een griffier met oog voor professionalisering en ontwikkeling, die rust en stabiliteit brengt door verbindend op te treden.

 

Wat ga je doen?

De gemeenteraad van Papendrecht staat de komende jaren voor uitdagende opgaven. Grote maatschappelijke thema’s zoals de Omgevingswet, de energietransitie en de omvangrijke bezuinigingen waar de gemeente voor staan, vragen veel aandacht. De raad heeft behoefte aan meer ondersteuning en advisering op het gebied van raadscommunicatie. Hoe brengt de raad het belangrijke werk dat ze doen beter naar buiten? Dit maakt onderdeel van een breder gedragen wens de raad te helpen verder te professionaliseren. Van jou wordt verwacht dat je het primaire besluitvormingsproces goed organiseert en faciliteert. Als griffier voel je je verantwoordelijk voor een goede vergaderorde, adviseer je over raadsinstrumenten en let je op de kwaliteit van raadsvoorstellen.

Papendrecht is op zoek naar een griffier die als adviseur van de raad durft mee te denken over de ontwikkeling en professionalisering van de raad. Je brengt kennis en kunde mee, signaleert kansen voor raadsleden, maar ook valkuilen. Een griffier die de uitdagingen en kansen in de toekomst doorziet en de raad hierin kan inspireren en adviseren. Door proactief op te treden zorg je ervoor dat de informatiepositie van de raad wordt versterkt. Als nieuwe griffier ben jij de uitgelezen persoon die de gemeenteraad van Papendrecht ondersteunt in deze doorontwikkeling.

De gemeenteraad van Papendrecht bestaat uit 23 raadsleden, verdeeld over 9 fracties. Je stelt je als griffier in dit dynamische speelveld wendbaar op, weet je goed te positioneren en ondersteunt en adviseert de raad bij de uitvoering. Op diplomatieke wijze zorg je ervoor dat er raadsleden hun verschillende rollen zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.

Het samenspel tussen inwoners en gemeenteraad is een van de kernpunten van de lokale democratie. Als griffier ben je een eerste aanspreekpunt voor inwoners, organisaties, instellingen en professionals die contact zoeken met de raad. Door je herkenbaar en toegankelijk op te stellen, ben je benaderbaar en onderhoud je goede contacten.

De veranderende houding met de samenleving door toenemende digitalisering verdient aandacht.
De raad heeft de wens om zichtbaarder te zijn en wilt de raadscommunicatie verbeteren om de samenleving meer bij het besluitvormingsproces te betrekken. De wijze waarop dient nog uitgekristalliseerd te worden. Van de griffier wordt in dit kader dan ook verwacht een actieve rol te spelen, in samenwerking met de raad op zoek te gaan naar verbinding. Initiatieven en vernieuwingen worden in samenspraak omgezet naar werkbare mogelijkheden. Als griffier in Papendrecht begeleid en adviseer je de raad bij zijn zoektocht naar zijn veranderende rol in de samenleving. Buiten het gemeentehuis ben je een herkenbaar en toegankelijk aanspreekpunt. Voor inwoners, organisaties, instellingen en professionals in de regio ben je benaderbaar.

 

Wat neem je mee?

Voor jou als onze nieuwe griffier zijn de basisvaardigheden die bij deze rol vereist zijn vanzelfsprekend. Je bent betrokken en weet je te verbinden met Papendrecht. Je bent onafhankelijk, zelfstandig en integer. Je bent stressbestendig en werkt zorgvuldig en secuur.

Verder vragen we
  • deskundigheid. Je bent goed bekend met het griffiersambt en de bijbehorende werkzaamheden. Je bent bekwaam en vaardig in het faciliteren van het politieke besluitvormingsproces en beheerst het primaire proces uitstekend. Je hebt niet enkel een procesmatige blik, maar bent ook in staat om het groter geheel te zien.
  • politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je bent communicatief vaardig en stelt je onafhankelijk op. Je hebt sterk ontwikkelde voelsprieten en weet wat er leeft, ook als er sprake is van impliciete zaken. Je bent je bewust van je positie binnen de raad en daarbuiten en handelt diplomatiek en met tact.
  •  betrokkenheid. Je voelt je verbonden met de omgeving en de mensen. Je intrinsieke, oprechte motivatie brengt mensen bij elkaar, laat ze samenwerken, versterkt het groepsmoreel, schept ruimte en geeft aandacht, inspireert, motiveert en geeft vertrouwen. Je weet wat er speelt, niet alleen bij de personen binnen het gemeentehuis en de raad, maar ook buiten op straat.
  • daadkracht. Je gaat voortvarend en met overtuiging te werk. Je bent in staat knopen door te hakken, laat zaken niet op hun beloop en gaat uit van eigen kracht. Je beschikt over geduld, maar hebt doorzettingsvermogen en houdt van doorpakken. Je gaat doortastend te werk en durft beslissingen te nemen wanneer dit nodig is. 
Functie-eisen
  • Hbo+ werk- en denkniveau.
  • Kennis van/ervaring met de gemeentelijke politiek-bestuurlijke wereld en bijbehorende processen.
  • Ervaring als (plaatsvervangend) griffier/raadsadviseur is een pré; de selectiecommissie staat open voor andere relevante ervaring.

Waar kom je te werken?

Als griffier werk je niet alleen, maar nauw samen met de collega’s in de ambtelijke organisatie, de raadsadviseur/plaatsvervangend griffier en de griffiemedewerker. De griffie is een jong team dat elkaar goed weet te vinden. Vanuit deze informele setting is vertrouwen de basis voor het werk. De griffier heeft oog voor persoonlijk contact en draagt bij aan een goede sfeer zodat er optimaal samengewerkt wordt. De griffie heeft gezien de grootte behoefte aan een meewerkend voorman. Je bent je bewust van de taakverdeling en welke werkzaamheden je aan de collega’s kan overlaten, maar bent ook bereid om bij te springen en dingen op te pakken indien nodig. Je coacht en stuurt de griffie aan.

Qua persoon is de griffier iemand die gemakkelijk in de omgang is, oog voor de omgeving en humor heeft. Je weet van wanten in het griffierschap, bent duidelijk en zet lijnen uit.

De griffier heeft een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en kan overweg met tegenstellingen binnen de raad. Je bent bewust van ontwikkelingen en participeert in netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen. Je bent flexibel en communiceert met tact.

De griffier vertegenwoordigt de raad in het gemeentehuis en behartigt zijn belangen. Je beweegt je soepel in de ambtelijke organisatie, onderhoudt nauw contact, hecht aan een constructieve samenwerking tussen de griffie en de organisatie en weet de daar aanwezige kennis en capaciteiten goed te benutten. Je draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking en durft daarbij de belangen van de raad uit te dragen richting college en de ambtelijke organisatie. De griffier is daarbij een

nauwe samenwerkingspartner voor de burgemeester en gemeentesecretaris. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek onderhoud je de goede verhoudingen. Je denkt mee over ontwikkelingen zowel binnen het gemeentehuis als daarbuiten en hebt daarin altijd oog voor het tijdig informeren en juist positioneren van de raad. De huidige burgemeester vertrekt, waardoor je als griffier betrokken wordt bij de zoektocht naar en het inwerken van een nieuwe burgemeester.

Er wordt gezocht naar een griffier met een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context, die kennis heeft van de gemeentelijke processen en iemand die communicatief vaardig is. Je pakt je rol, bent flexibel en zorgt voor verbinding tussen raadsleden, collegeleden, medewerkers binnen de ambtelijke organisatie en externe partners. Je durft zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven aan de gemeenteraad en de organisatie, met daarbij oog voor ieders rol.

Wie zijn wij?
Betrokken, divers en uitgesproken. De gemeenteraad van Papendrecht is een goede vertegenwoordiging van de gemeente en zijn inwoners. De nieuwe griffier van Papendrecht is geïnteresseerd naar de gemeente en diens inwoners, cultuur en gebruiken. Is gedreven om samen met de gemeenteraad aan de slag te gaan om de raad door te ontwikkelen en de inwoners optimaal te bedienen en gaat vol energie aan de slag.

De gemeente Papendrecht ligt in Zuid-Holland, grenzend aan de rivier Beneden Merwede en dichtbij de natuurgebieden Merwelanden en Nationaal Park de Biesbosch. Met meer dan 32.000 inwoners kent de gemeente een hechte gemeenschap. Een gemeente met veel activiteiten en evenementen, die mede tot stand komen door een actief vrijwilligersleven. Met een groot aantal verenigingen en instellingen met een rijk cultuur- en sportaanbod kent Papendrecht een rijk verenigingsleven.

Papendrecht ligt in de regio Drechtsteden, waarin een aantal Zuid-Hollandse gemeenten veel met elkaar samenwerken. Dit samenwerkingsverband wordt bestuurd door de Drechtraad, een algemeen bestuur bestaande uit raadsleden van de zeven deelnemende gemeenten. Als griffier maak je makkelijk contact met regionale partners of collega’s en neem je deel aan overleggen om de gemeenteraad zijn stem in de regio te laten gelden.

 

Wat bieden we jou?

De functie wordt gewaardeerd in schaal 13 van de CAO Gemeenten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van de mate waarin wordt voldaan aan de functie-eisen, maximaal € 6.365,- bruto per maand (peildatum 1 oktober 2020), op basis van een fulltime dienstverband. Een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% (onder andere opgebouwd uit vakantiegeld en eindejaarsuitkering) vormt een extra salariscomponent dat naar eigen wens flexibel kan worden ingezet.

Daarnaast biedt Papendrecht nog diverse andere secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaald
meer...

Naar vacature

Meer vacatures van Gemeente Dordrecht 260373