Inloggen - Registreer  

Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen

Senior projectleider Sociaal Domein

Werken in Friesland - Buitenpost - 22-10-2020 Naar vacature  

gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Benodigde opleiding: HBO
Dienstverband: Tijdelijk/Fulltime
Aantal uren per week: 32-36
Gepubliceerd op : 20-10-2020
Sluitingsdatum : 02-11-2020

De Friese gemeenten Achtkarspelen (8K) en Tytsjerksteradiel (TD) werken samen in één organisatie: 
8KTD. Deze werkorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoerende en dienstverlenende taken van 
beide gemeenten. Een betrokken en informele organisatie die inspeelt op de “mienskip” (lokale 
samenleving) en op elkaar. Een organisatie waar nuchtere mensen werken met hart voor de zaak en 
er korte lijnen zijn richting bestuur en management. We zijn ambitieus en staan voor uitdagende opgaven. De gemeenten hebben samen zo’n 60.000 inwoners en tellen ruim 600 werknemers. De 

dienstverlening vindt plaats vanuit de gemeentehuizen in Buitenpost en Burgum. De kernwaarden zijn: plezier, mens centraal, samenwerken, verantwoordelijk en betrouwbaar.

Binnen het team Ontwikkeling & Advies Sociaal zijn we op zoek naar een:

Senior projectleider Sociaal Domein (32/36 uur)

Wat is de uitdaging?

In het voorjaar van 2019 is in beide gemeenteraden het Beleidskader Sociaal Domein vastgesteld. Dat is de basis voor het werk van het team Ontwikkeling & Advies Sociaal in de komende jaren. Onderdelen van het beleidskader zijn het realiseren van een bezuiniging (in 2020 en 2021) op subsidies in het voorliggend veld en een opdracht tot moderniseren van het voorliggend veld (per 2022). Onder het voorliggend veld verstaan wij o.a. de organisaties die subsidies ontvangen voor sociaal cultureel werk, welzijnswerk en inloopvoorzieningen. De opdracht tot moderniseren van het voorliggend veld bevindt zich in een bredere context waarin verbinding gezocht moet worden met andere vrij toegankelijke voorzieningen in onze dorpen.

Aanleiding voor de bezuiniging was de stijging in kosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. De opdracht tot moderniseren is opgenomen omdat veel subsidies in beide gemeenten historisch zo gegroeid waren, zonder een omlijnd kader dat aansluit bij de veranderingen in het sociaal domein. Een oproep van betrokken organisaties was bij de vaststelling van het beleidskader aan gemeenten om meer regie te pakken.

Begin 2020 heeft de aanhoudende stijging in kosten van de Wmo en Jeugdwet ertoe geleid dat de colleges van onze gemeenten opnieuw keuzes hebben moeten maken. De colleges hebben ervoor gekozen om in november aan de gemeenteraden voor te stellen om ons voorliggend veld opnieuw in te gaan richten en per 2023 hieraan een nieuwe verdeling van middelen te koppelen. Daarnaast is in beide gemeenten een taakstelling opgenomen op de subsidies. De uitdaging in de komende 2 jaar is daarom groot. Samen met inwoners en organisaties bouwen aan een nieuwe visie en inrichting van het voorliggend veld, aansluitend bij de behoefte van de inwoners en die van de gemeenten in het sociaal domein.

Wie zoeken wij?

Je hebt een duidelijke visie op de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en draagt die uit (binnen en buiten de organisatie), als gesprekspartner voor collega’s, bestuur en directie, lokale partners en aanbieders. Daarnaast ben je scherp en aanspreekbaar op je eigen rol en taakopvatting.

Je hebt plezier in het werken met inwoners en organisaties aan een complexe opgave, waarin bezuinigingen de opgave beïnvloeden. Daarnaast kun je gebiedsgericht werken met oog voor de ruimtelijke aspecten in het gebied, waaronder de maatschappelijke accommodaties.

Wie ben jij?

Je bent enthousiast en ondernemend en hebt kennis en ervaring binnen het sociaal-maatschappelijk domein. Je bent een verbinder, stressbestendig en communicatief zeer vaardig. Je beschikt over een flinke dosis overtuigingskracht en je bent resultaatgericht. Je werkt op het snijvlak van bestuur, maatschappelijke organisaties en inwoners. Daarom kun je goed schakelen tussen een proactieve daadkrachtige aanpak en een tactvolle, politiek-sensitieve benadering wanneer de praktijk daarom vraagt.

Je bent ervan overtuigd dat de gekozen werkwijze om het voorliggend veld opnieuw in te richten en te verbinden aan de bredere gemeentelijke opdracht in het kader van het sociaal domein uiteindelijk meerwaarde gaat opleveren voor onze inwoners. Zodat inwoners zelf en samen meer op kunnen en willen pakken in de dorpen. Jouw energie en visie maakt dat inwoners en professionals zich een beeld kunnen vormen hoe de nieuwe samenwerking er uit kan zien.

Verder vragen we van je:
  • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding;
  • Ervaring in een soortgelijke functie of rol;
  • Een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij (passieve) beheersing van de Friese taal een pre is.

Wat bieden wij jou?

Wij bieden je een uitdagende functie met een (payroll) contract voor twee jaar in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en ontwikkelen. Het salaris bedraagt minimaal € 3.561,- en maximaal € 5.169,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (functieschaal 11, Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties per 1 oktober). We hebben goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Ook bieden we een goede pensioenregeling bij het ABP.

Ben je enthousiast?

Stuur dan uiterlijk 2 november 2020 jouw motivatie en cv naar 

. Ook Zzp’ers en werving en selectiebureaus mogen reageren en/of kandidaten aandragen. Echter wordt er niet op basis van detachering gewerkt. De gesprekken zijn op 9 november a.s. via Teams, we vragen je hier rekening mee te houden.

Wanneer hier aanleiding toe is, kunnen we je vragen deel te nemen aan een assessment.
Ten slotte kan het zijn dat we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van je vragen.
meer...Meer vacatures van Werken in Friesland