Inloggen - Registreer  

Griffier

Gemeente noordenveld - via Noorderlink - Roden - 08-10-2020 Naar vacature  

De gemeente Noordenveld is op zoek naar een nieuwe griffier! 

Profiel kandidaat

Noordenveld zoekt een griffier die geïnteresseerd is in en nieuwsgierig is naar de gemeente, haar inwoners, cultuur en gebruiken. Er wordt gezocht naar een griffier met een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke context en er plezier aan beleeft om in die context zijn/haar bijdrage te leveren (soms luisterend, afwachtend, soms stevig en gezaghebbend). De griffier opereert onafhankelijk: hij/zij doorziet complexe processen, heeft een proactieve houding, denkt mee en vooruit, speelt in op ontwikkelingen, is flexibel, neemt waar mogelijk het voortouw en geeft subtiel sturing aan veranderingsprocessen, ook binnen het gemeentehuis en heeft helder wat zijn/haar toegevoegde waarde daarbij is.

Qua persoon is de griffier een doortastende sterke persoonlijkheid, die zich onafhankelijk opstelt. Hij/zij is een verbinder, iemand die diplomatiek en met tact communiceert en bestuur, ambtelijke organisatie en gemeenteraad bij elkaar brengt, is punctueel, proactief, dienstbaar en zorgvuldig. Anderzijds staat de griffier ook stevig in zijn/haar schoenen, kan zo nodig tegengas geven en is besluitvaardig. Integriteit is een kernwaarde van de griffier die wij zoeken. Hij/zij staat open voor het ontvangen van feedback op zijn/haar functioneren. Binnen de griffie weet de griffier medewerkers te inspireren, zodanig dat samen in een goede sfeer wordt gewerkt aan een optimale dienstverlening. Daarbij is hij/zij zich uitstekend bewust van wat hij/zij zelf oppakt (hands-on-mentaliteit) en welke werkzaamheden hij/zij aan zijn/haar medewerkers kan overlaten. Hij/zij is bereid om waar nodig uitvoerende taken zelf op te pakken. Het spreekt vanzelf dat 24/7 zijn/haar instelling is.

De taken van de griffier

De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in zijn vertegenwoordigende, kader stellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin. De griffier ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning, is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier adviseert, gevraagd en ongevraagd, over de toepassing en inzet van procedures en politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig strategisch, bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving. De griffier zorgt voor zorgvuldige en goed georganiseerde werkprocedures die ondersteunend zijn aan het proces. Het is de taak van de griffier om de primaire processen te bewaken en actief betrokken te zijn bij de planning op middellange termijn.

De griffier denkt mee en adviseert, zowel in faciliterende, organisatorische als strategische zin. Hij/zij weet welke (toekomstige) ontwikkelingen in de gemeente voor de raad van belang zijn/worden (volgt relevante trends en ontwikkelingen), en weet die te vertalen naar informatie en voorstellen voor de raad. De griffier participeert in netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen. De griffier is een sparringpartner voor de burgemeester, ondersteunt en adviseert hem en reflecteert. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek neemt de griffier een gelijkwaardige positie in en is scherp op de positie van de raad. Hij/zij beweegt zich soepel in de ambtelijke organisatie, onderhoudt nauw contact met de programmaregisseurs in de ambtelijke organisatie en weet de daar aanwezige kennis en capaciteiten goed te benutten. De griffier draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking en houdt daarbij het belang van de raad voor ogen.

Deskundig

Omschrijving: is bekwaam en vaardig als griffier en weet dit effectief toe te passen en over te dragen.

Gedragsindicatoren:

 • Is bekend met de werkzaamheden die een griffier moet uitvoeren en heeft een visie op de ontwikkeling van het griffierschap.
 • Is bekend met de regelingen die voor de gemeenteraad van toepassing zijn.
 • Is nieuwsgierig naar maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de raad en de
 • rol van de griffier en weet hiervoor ook zijn/haar netwerk te benutten.
 • Kan goed plannen en organiseren.
 • Kan ontwikkelingen vertalen naar praktische toepassing in Noordenveld
 • Is vaardig met digitale systemen (ten behoeve van de raad) en kent praktische digitale toepassingen.
 • Heeft een visie op ontwikkeling en professionalisering van de raad, het veranderend samenspel met inwoners, de positie van de raad in regionale samenwerking en acteert krachtig en rolbewust.
 • Weet de raad mee te nemen en te adviseren over doorontwikkeling van de vergaderstructuur.
 • Heeft ideeën over de ontwikkeling van raadscommunicatiebeleid en weet die helder over te brengen.
 • Kan over nieuwe ontwikkelingen meedenken inzake de rol en positie van de raad.

Politiek bestuurlijke sensitiviteit

Omschrijving: heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet zich daarin onafhankelijk op te stellen.

Gedragsindicatoren:

 •  Weet wat er leeft, ook als er sprake is van impliciete zaken, en is zich daarbij bewust van de eigen rol.
 • Kent de behoeften, weet waar politiek-bestuurlijke gevoeligheden liggen, doorziet complexe processen en speelt daarop in.
 •  Kan variëren in gedrag en werkstijl als de politiek-bestuurlijke context dat nodig maakt .
 • Heeft een eigen visie op de positie van de raad en weet daarop in houding en gedrag aan te sluiten door, onafhankelijk, de belangen naar voren te brengen.
 • Stelt zich, in het belang van de raad, onafhankelijk op ten opzichte van actoren in het bestuurlijk/ambtelijke samenspel binnen de gemeente.
 • Handelt en adviseert en weet met argumenten te overtuigen.
 • Laat in het handelen zien dat de eigen integriteit een kernwaarde is en weet goed op anderen over te brengen wat integriteit binnen het openbaar bestuur vraagt.
 • Heeft een flexibele in- en opstelling.

Vernieuwingsgericht

Omschrijving: in staat om voor Noordenveld passende bestuurlijke vernieuwingen met betrekking tot het functioneren van de raad en de griffie, richting de samenleving te bedenken en daarover met overtuiging te adviseren.

Gedragsindicatoren:

 • Kan vooruit denken en ziet kansen.
 • Bedenkt waar in de toekomst behoefte aan is.
 • Kan ideeën voor vernieuwing initiëren en succesvol overbrengen, niet alleen intern maar vooral ook extern.
 • Kent de balans tussen vernieuwen en beheren.
 • Weet te prikkelen, te inspireren, te verleiden, maar houdt oog voor de gemeenschappelijke deler en daarmee de haalbaarheid van ideeën.

Daadkrachtig

Omschrijving: weet met overtuiging en voortvarendheid te werk te gaan, neemt initiatief waar
mogelijk en is doortastend.

Gedragsindicatoren:

 • Heeft overtuigingskracht.
 • Is in staat om knopen door te hakken.
 • Beschikt over geduld en doorzettingsvermogen.
 • Laat zaken niet op zijn beloop.
 • Heeft veel energie.
 • Is zelfverzekerd.

Functie-eisen

 • Een relevante HBO en/of academische opleiding met kennis van gemeenterecht;
 • Kennis van/ervaring met de gemeentelijke politiek/bestuurlijke wereld is een pré;
 • Vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen en het beïnvloeden van politieke bestuurders in voorgestelde of gekozen strategische oplossingsrichtingen;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Overtuigingskracht.
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een fulltime functie met een salaris van minimaal schaal 12 € 4.279,- en maximaal schaal 13 € 6.365,-.;
 • Een modern arbeidsvoorwaardenpakket, waaraan op basis van een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% gedeeltelijk zelf invulling aan kan worden gegeven;
 • Ruimte en aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling;
 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Informatie

Wij bieden een dynamische en uitdagende functie in een aantrekkelijke gemeente, die een overwegend landelijk karakter combineert met de dynamiek van de stad Groningen. Voor meer informatie over de

meer...

Naar vacature

Meer vacatures van Gemeente noordenveld
Meer Griffier vacatures