Inloggen - Registreer  

Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen

Bijbaan/Vakantiewerk

Mijn prachtbaan - Utrecht - 11-10-2019 Naar vacature  

Consulent ouderenzorg, functiedifferentiatie en zelfmanagement (1 dag per week)

Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in de zorg van de toekomst, juist ook in de eerstelijn. Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) werkt daarom samen met de Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht, Careyn, AxionContinu en De Rijnhoven binnen de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk (AWV). Doel is de rol van de verpleegkundige te optimaliseren door zorginnovatie, onderzoek en onderwijs. Speerpunten daarbij zijn taak- en functiedifferentiatie, zelfmanagement, en ouderenzorg. Consulenten gaan op deze thema’s met de praktijk aan de slag om de innovatie vorm te geven. We leiden verpleegkundig specialisten (VS) op, bieden aantrekkelijke stageplaatsen voor HBO-V-ers en we maken werk van verpleegkundig leiderschap.

De verwachting is dat door de juiste inzet van wijk- en praktijkverpleegkundigen en VS’en de doelmatigheid van de eerstelijns zorg aanzienlijk kan worden verbeterd. Kennisontwikkeling, uitwisseling en toepassing van (nieuwe) kennis vindt plaats doordat verpleegkundigen, docenten, studenten onderzoekers intensief met elkaar samenwerken. Het resultaat zal leiden tot verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg in de eerstelijn.

In het kader van deze AWV zijn wij per direct op zoek naar een drietal consulenten, ieder voor één dag per week:
  • Consulent ouderenzorg
  • Consulent functiedifferentiatie
  • Consulent zelfmanagement

Wij bieden

Naast je werkzaamheden als ervaren eerstelijns zorgprofessional een rol binnen de academische werkplaats verpleegkunde en daarmee de mogelijkheid om academische activiteiten binnen het vakgebied vorm te geven.

Klik
voor een kaart met de locatie.

Wij vragen

  • Je hebt een afgeronde relevante academische opleiding (vb. MANP, verplegingswetenschap, gezondheidswetenschappen, beleid & management, geneeskunde of vergelijkbaar)
  • Je bent een ervaren zorgprofessional die voor minimaal voor 0,5 fte werkzaam is in de eerstelijns zorg of bij één van de partners van de AWV
  • Je hebt bewezen projectmatig te kunnen werken en je analytisch vermogen is uitstekend
  • Je bent bereid tot het verzorgen van scholing/onderwijs en beschikt over voldoende didactische vaardigheden
  • Je hebt aantoonbare affiniteit met onderzoek en met één van de drie thema's
  • samenwerken met collega's en andere partners is voor jou vanzelfsprekend en je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend
  • Je bent proactief, innovatief en hebt interesse om te werken in een dynamische omgeving

Doel van het consulentschap

Ouderenzorg
De consulent ouderenzorg heeft de opdracht om vroegsignalering en proactieve integrale ouderenzorg vorm en invulling te geven in het zorg- en innovatieaanbod van LRJG. Vroegsignalering van geriatrische problematiek zoals ondervoeding en medicatie gerelateerde problemen wordt door de consulent structureel en programmatisch (verder) vormgegeven met als doel het behoud van zelfredzaamheid en dagelijks functioneren en het voorkomen van acute events zoals een ziekenhuisopname. Integrale samenwerking en afstemming is hierbij een belangrijk element. De consulent houdt zich tevens bezig met het afstemmen van transmurale zorg voor deze doelgroep in samenwerking met de tweede lijn. De consulent speelt in op de toekomstige zorgvraag en behoefte van ouderen en mantelzorgers.

Functiedifferentiatie
De zorgvraag verandert, de complexiteit neemt toe en het aantal professionals die de zorg kunnen leveren neemt af. Dit kan alleen effectief worden opgevangen door praktijkverkleining of verdere taakdelegatie of -herschikking. Wetenschappelijk onderzoek naar de invulling en uitvoering van adequate taakdelegatie is

noodzakelijk om tot de optimale en meest efficiënte personele invulling van de praktijkvoering in de huisartsenzorg en eerstelijn te komen (NHG toekomstvisie). De consulent functiedifferentiatie heeft de opdracht om een visie te ontwikkelen op het gebied van optimale delegatie van taken en inzet van (verpleegkundige) professionals in de eerstelijn. Het uitgangspunt dat de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional in de eerstelijn wordt beantwoord.

Zelfmanagement
Vanuit de nieuwe visie op gezondheid, waar eigen regie centraal staat en de wens van burgers om zo lang mogelijk regie te houden op het leven, heeft zelfmanagement een prominente plaats in het eerstelijnszorgaanbod. Belangrijke doelstelling is het bevorderen van zelfmanagement met als doel de

patiënt meer verantwoordelijkheid te laten nemen in beslissingen en regie te voeren rondom zijn gezondheid en ziekte. Daarnaast is (het ondersteunen van) zelfmanagement een belangrijk onderdeel in het opleidingsprofiel van verpleegkundigen (Schuurmans et al, 2012). De consulent zelfmanagement heeft

de opdracht om een visie te ontwikkelen op het gebied van de uitvoering, implementatie en evaluatie van zelfmanagement strategieën voor specifieke doelgroepen patiënten in de eerstelijn. Daarnaast is de opdracht om zelfmanagement vaardigheden van verpleegkundigen te bevorderen.

meer...Meer vacatures van Mijn prachtbaan