Inloggen - Registreer  

Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen

Maatschappelijk werker St. Eustatius

Curacao.nu - 11-06-2021 Naar vacature  

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

Vac. 14/2021 1 FTE Maatschappelijk werker – Unit Maatschappelijke Ondersteuning
De maatschappelijk werker ondersteunt mensen met vragen of problemen die ze in het dagelijks leven tegen kunnen komen. De maatschappelijk werker verzorgt casemanagement; en biedt ondersteuning, begeleiding en coaching aan de sociaal medewerkers (lifecoaches) over cases, hulpvragen, klachten en problemen; en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende over de kwaliteit en doeltreffendheid van de uitvoering van de hulpverleningsplannen.

De maatschappelijk werker neemt beslissingen over de inhoud van hulpverleningsplannen, de wijze waarop de begeleiding van clienten vorm krijgt en wordt uitgevoerd, over de inhoud van (sociaal) adviezen, de informatieverstrekking en rapportages. Tevens speelt de maatschappelijk werker een belangrijke rol bij crisisinterventie door het uitvoeren van een eerste assessment bij meldingen, die via het nog op te richten advies & meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling binnen komen.

Vereisten:
 • Afgerond HBO in richting Maatschappelijk werk.
 • Minimaal 5 jaar ervaring als maatschappelijk werker.
 • Redactionele uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.
 • Kennis en affiniteit met de (jongeren) problematiek op Sint Eustatius;
 • Flexibel en stressbestendig;

Hoofdtaken functie:

 • Het leveren van informatie en advies bij hulpvragen, problemen en klachten;
 • Sociaal probleemgebieden in kaart brengen en hulpverleningsplannen opstellen;
 • Begeleiding aanbieden aan de ondersteunend sociaal medewerkers, en verwijst zo nodig door naar andere deskundige diensten;
 • Beantwoorden van telefoongesprekken die binnen komen bij het nog op te richten advies & meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en verrichten van eerste assessment;
 • Pleegt in bedreigende (crisis) situaties, de benodigde interventies;
 • Bemiddeling bij overheidsinstanties en andere instanties bij aanvraag van voorzieningen;
 • Bespreekt de aanpak van problemen in het team met de sociaal medewerkers;
 • Een bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling, en deelnemen aan relevante overlegplatformen;

Kennis en vaardigheden:

 • Kennis en inzicht in de beleidsontwikkelingen op sociaal maatschappelijk gebied;
 • Kennis en vaardigheid in het hanteren van instrumenten op het gebied van de sociaal-maatschappelijke hulpverlening, bij voorkeur oplossingsgerichte methodieken;
 • Kennis van agressie hantering en crisisinterventie;
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn effectief om alle facetten van een gesprek te beheersen en goede rapportages en registraties af te leveren;
 • Kunnen omgaan met meervoudige partijdigheid;
 • Sturend op gezamenlijk belang en eindresultaat;

Contacten:

 • Met de doelgroep over hun individuele problemen op sociaal maatschappelijk gebied om de client te motiveren, activeren en te begeleiden en gezamenlijk tot het gewenste eindresultaat te komen;
 • Met vertegenwoordigers van relevante diensten, hulpverleningsinstanties en instellingen over de probleemgevallen om door te verwijzen, te adviseren en samen te werken bij de behandeling/begeleiding;
 • Met beleidsmedewerkers van de overheid over de raakvlakken van de hulpverlening met de betreffende beleidsvelden om de uitvoering af te stemmen en te adviseren;
 • Met vertegenwoordigers van eilandelijke overheden, werkgroepen, belangengroeperingen, e.d., om overleg te voeren.

Arbeidsvoorwaarden:

Functieschaal 9 minimaal bruto $ 2,766.53 tot maximaal $ 3,761.13 bruto bij een 39,5 uur werkweek. Salarisinschaling is afhankelijk van werkervaring en opleiding.

meer...Meer vacatures van Curacao.nu