Inloggen - Registreer  

Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen

Geestelijk verzorger / ouderenpastor Assen

Accolade Zorg - Zeist - 12-05-2021 Naar vacature  

bij Accolade Regio Assen

Geestelijk verzorger / ouderenpastor Assen

  • 26 uur per week
  • WO

Met elkaar bieden wij dagelijks zorg aan ouderen. Door het gebruik van thuiszorg en dagbesteding, maken we het mogelijk dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Is dit niet meer mogelijk, dan bieden we wonen, welzijn en zorg in een beschermde woonomgeving. Dit alles vanuit een herkenbare christelijke identiteit. Liefdevolle zorg, aandacht en kwaliteit staan bij ons centraal. 

Wij zijn in de regio Assen op zoek naar een
Geestelijk verzorger
(26 uur) eventuele uitbreiding tot 36 uur mogelijk in de toekomst
Wat ga je doen 
Als geestelijk verzorger biedt je geestelijke zorg en bijstand aan de bewoner, de cliënt en diens netwerk. Je richt je op zingeving, geloof en spiritualiteit, zowel in het dagelijks leven van de cliënt als in crisissituaties. Dat doe je door persoonlijk- en groepspastoraat in ArendState en ook bij elders wonende cliënten, voor gelovigen, niet-gelovigen en andersgelovigen. Je bent nauw betrokken bij palliatieve zorg op het domein van spiritualiteit en afscheid. Je bent essentieel voor de organisatie, met name bij de uitvoering van kerkdiensten, weekopeningen, bijbelgespreksgroepen, christelijke feestdagen, uitvaarten en herdenkingsbijeenkomsten. Je gaat het gesprek aan over het ouder worden, ziekte, lijden, verlies, rouw. 

Daarnaast ondersteun je ook de medewerkers in de zorg bij ethische vraagstukken. Je haakt graag aan bij een moreel beraad. Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de identiteit van de organisatie en de vertaling daarvan naar het handelen en naar medisch-ethische besluitvorming. 

Je werkt waar mogelijk en nodig samen met kerken en ambtsdragers: in overleg, advisering, voorlichting, coaching en training en je levert een actieve bijdrage in de ontwikkeling van een visie op het ouderenwerk. Je hebt een coachende rol voor pastorale vrijwilligers. Je hebt een belangrijke rol in het stimuleren van contact en overleg over het ouderenwerk en het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden om samen te werken.

Wat wij van jou vragen

Je hebt Christus van harte lief en bent een meelevend lid van een kerk op gereformeerde grondslag;
Je hebt een universitaire master theologie of geestelijke verzorging afgerond;
Je bent bevoegd om voor te gaan in (kerk)diensten;
Je hebt meerjarige ervaring als geestelijk verzorger, predikant of pastoraal werker, bij voorkeur in een zorginstelling;
Je hebt hart voor ouderen en hun problematiek: met een goed ontwikkeld empathisch vermogen waarmee je goed kunt inleven in de vragen van de bewoner, cliënt en diens netwerk;

Je bent goed in staat tot het verhelderen van zingevingsvragen. Je bent sensitief voor geloof, levensbeschouwelijke overtuigingen, rituelen en gewoonten. Je kunt hierover open dialoog aangaan met bewoners, cliënten en medewerkers;

Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en een toegankelijke houding; 
Je bent goed in staat tot zelfreflectie en kunt eigen vooronderstellingen en vooroordelen erkennen én identiteit en standpunten van een ander eerbiedigen 

Je werkt goed en actief samen met de ondersteunende kerken; je bent in staat om te netwerken en open te communiceren;
Je hebt een stimulerende rol in het project Ouderen Pastoraat Assen en helpt mee om het draagvlak daarvoor te verbreden;
Je kunt waar nodig en mogelijk een netwerk met relevante maatschappelijke instellingen en personen onderhouden en weet te verbinden;
Je hebt een ondernemende, creatieve en proactieve instelling, om ook zelf te werken aan verbreding van het werkveld en uitbreiding van de taakomvang.
Wij bieden 
Een betekenisvolle functie binnen een organisatie die veel waarde hecht aan de instandhouding van haar christelijke identiteit; je kunt samenwerken met collega’s op de werkvloer en ook met andere geestelijke verzorgers. 

Een jaarcontract met de intentie deze na een jaar om te zetten in onbepaalde tijd;
Een functie voor 26 uur per week. Er bestaat de mogelijkheid dat het aantal uren kan worden opgeschaald in de toekomst;
De functie is ingeschaald conform CAO VVT FWG 60
Wil jij je tijd, kennis en ervaring inzetten voor deze mooie functie?
Je werkzaamheden vinden plaats in en rondom het gloednieuwe woonzorgcomplex ArendState in het centrum van Assen. Een ontspannen omgeving, waar veel ruimte is voor ontmoeting en nieuwe technologieën.

meer...Meer vacatures van Accolade Zorg