Inloggen - Registreer  

Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen

Algemeen Directeur

Muziekgebouw Eindhoven - 02-03-2021 Naar vacature  

Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven is een van de meest toonaangevende concertzalen van Nederland in het bruisende hart van Eindhoven waar jaarlijks ruim 350 concerten plaatsvinden. Onze zalen zijn wereldwijd bekend om de uitstekende akoestiek en de veelzijdige programmering op het gebied van pop, jazz, wereldmuziek, klassieke muziek en familieconcerten.

Muziekgebouw Eindhoven is op zoek naar een:

Algemeen Directeur m/v (fulltime)

Eind 2020 is de nieuwe structuur van de MGE-organisatie vastgesteld. De organisatie zal een twee hoofdige leiding kennen, een algemeen directeur en een zakelijk directeur. De algemeen directeur is directie- en MT-voorzitter en vormt samen met de zakelijk directeur het directieteam. Het managementteam wordt gevormd door beide directieleden, de programma- & marketingmanager, de controller en de adviseur P&O. De algemeen directeur legt als statutair bestuurder verantwoording af aan de raad van commissarissen van het MGE.

Functie

De algemeen directeur heeft een boegbeeldfunctie, is communicatief zeer sterk en is het erkende gezicht van het MGE. Hij of zij is een netwerker en verbinder, sterk naar buiten gericht en is voortdurend in contact met de diverse (potentiële) stakeholders van het MGE, te weten:

 • de gemeente Eindhoven (aandeelhouder); de Stichting Cultuur Eindhoven (subsidiënt); de provincie Noord Brabant; regionale en landelijke fondsen.
 • de culturele instellingen en events in de stad en regio, alsmede de landelijke concertzalen en de VSCD.
 • de besturen van de aan het Muziekgebouw gerelateerde stichtingen zoals de stichting So What's Next?, Storioni Festival, Tromp percussion en de vereniging vrienden.
 • het bedrijfsleven, alsmede het bestuur en de kringleden van het M-Fonds (private begunstigers)
 • de huidige bezoekers en het potentiële nieuwe publiek van het MGE.
 • overigen, DomusDela, BIZ (binnenstad investeringszone), de stichting Brainport Development en andere relevante (potentiële) stakeholders.
De algemeen directeur is veeleisend ten aanzien van de kwaliteit van het aanbod en de organisatie, is een inspirerend, benaderbaar en betrokken leider en zet de organisatie in haar kracht, met aandacht voor nieuwe communicatiemiddelen en inclusiviteit. De kwaliteit van de individuele medewerkers en sterk teamwork worden gestimuleerd door de algemeen directeur en resulteren in het eindresultaat: top programmering voor stad, regio en landelijk, alsmede een Muziekgebouw van, voor en door de stad.

De algemeen directeur stuurt de volgende afdelingen aan:
 • Development & Concepts
 • Programma & Marketing (met name gericht op sales)
 • Business development & Partnerships
 • Corporate Communications
 • Secretariaat.

Taken en verantwoordelijkheden

De directie is verantwoordelijk voor een gezond en transparant beleid en een adequate en gedegen bedrijfsvoering. De algemeen directeur is primair verantwoordelijk voor:

 • De strategie en positionering van het MGE, alsmede het maatschappelijke, culturele en commerciële beleid,
 • Het definiëren en realiseren van de programmatische en marketingdoelstellingen op basis van de visie MGE 3.0,
 • De voortdurende ontwikkeling van nieuwe programma-/publieksconcepten,
 • De commerciële doelstellingen
 • Het verwerven van stedelijke, provinciale, landelijke en internationale subsidies,
 • De doorontwikkeling en uitwerking van het Ontwikkelplan MGE. Afhankelijk van de uitkomst, grootte en complexiteit van de voorstellen in het voorjaar van 2021 zal in overleg met de RvC worden bepaald welke rol de algemeen directeur hierin zal kunnen vervullen.

Profiel

Het MGE zoekt een vernieuwend cultureel ondernemer met kennis en ervaring in de wereld van (internationale) muziek. Daarbij wordt gedacht aan onderstaand profiel:

 • Academisch werk- en denkniveau,
 • Ervaring in een leidinggevende functie in de culturele sector,
 • Succesvol in het doorontwikkelen van een organisatie naar een duurzaam financieel gezonde situatie,
 • In staat om de visie uit MGE 3.0 op een inspirerende wijze op goed niveau neer te zetten,
 • Affiniteit met muziek in de volle breedte en met (top-) programmering en het vermarkten ervan,
 • Boegbeeld die een voorname rol speelt in het behouden en ontwikkelen van relaties met stakeholders, partners, overheden, bedrijfsleven en andere culturele instellingen,
 • In staat om zich het aanwezige netwerk van MGE snel eigen te maken,
 • In staat om het MGE toegankelijk te maken voor alle geledingen van de bevolking, inclusief en integraal,
 • Denkt conceptueel, in staat outside-the-box te handelen met een zakelijke inslag.
Competenties & persoonlijke kwaliteiten
 • Visie,
 • Leiderschap, stijl flexibel,
 • Samenwerken, teamspeler,
 • Innoverend, conceptueel sterk,
 • Netwerken, stakeholdermanagement,
 • Interpersoonlijk en organisatiesensitief ,
 • Ondernemend, zakelijk, doel- en resultaatgericht,
meer...Meer vacatures van Muziekgebouw Eindhoven