Inloggen - Registreer  

Naar vacature    

Projectleider Bouw

Tdc Groep - Enschede - 03-01-2018


Je bent o.a. verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:
 • Het maken van kostprijsberekeningen en (elementen)begrotingen
 • Aanvragen van offertes
 • Leidinggeven aan teamleden en het houden van toezicht op het volgen van procedures en afspraken
 • Beoordeling van projectplanningen, deelschema’s bouwplaatsinrichtingen en materiaalinzet en keurt deze goed
 • Uitvoeren van de project RI&E en maakt VGM-plannen. Zorgdragen voor correcte uitvoering van bouwprojecten binnen de daartoe gestelde voorwaarden met betrekking tot bouwtijd, kwaliteit van werk, uitvoeringskosten, veiligheid/milieu en klanttevredenheid
 • Verrichten van de inkoop van materialen, materieel in onderaanneming, opstellen van inkoopcontracten, toezicht houden op leveringen en prestaties, keuren van meer- en minderwerk en draagt zorg voor een correcte eindafrekening en afhandeling van de overeenkomst
 • Regelen van tijdige facturatie, administratie, registratie, calculeren deelbegrotingen
 • Vertegenwoordigen van het bedrijf bij bouwvergaderingen, onderhouden van contacten met de opdrachtgever, directie, adviseurs
 • Verrichten uitvoeringscoördinatie bij nevenaannemers, belegt en leidt het werk- en teamoverleg
 • Coördineren van de nazorg tijdens de onderhouds- en garantietermijnen en ziet toe op correcte archivering van het werk
 • Specifieke aandacht voor veiligheid, milieu en werkplekinspecties
 • Is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, producten en regelgeving en adviseert het bedrijf hierover
Functie-eisen
Opleidingseisen
 • HTS-Bouwkunde, of d.m.v. ervaring en opleiding verkregen gelijkwaardig niveau?
 • In het bezit van certificaten basisveiligheid VCA voor leidinggevenden.
Ervaring
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de bouw
 • Voldoende ervaring om bouwkundige en constructieve kennis en inzicht om ontwerpen en uitgevoerd werk te kunnen beoordelen op de eisen die daaraan gesteld (kunnen) worden gesteld
Overig
 • Rijbewijs B vereist
Bedrijfsdetails
TDC-Engineering is uw specialist in “kader dienstverlening”. Een landelijk werkende dienstverlener gespecialiseerd in het detacheren van technisch kaderpersoneel (bouwkundig, civiel, infra, werktuigbouwkunde, elektro- en installatietechniek). Onder detachering verstaan wij het projectmatig inzetten van kaderpersoneel op locatie bij onze opdrachtgevers. Onze opdrachtovereenkomsten worden afgestemd op de duur van projecten. Hierbij is de periode van inzet van onze medewerkers sterk afhankelijk van de hoeveelheid werk bij de opdrachtgevers.

Daarnaast houden wij ons bezig met werving en selectie. TDC Engineering werft op basis van een afgesproken functieprofiel een medewerker, welke u na een periode van een jaar kunt overnemen. Hieraan zijn geen bijkomende kosten verbonden.

Onze ervaren medewerkers zijn onze kracht. Alle niveaus zijn hierbij vertegenwoordigd: mbo, hbo en academisch. Hun expertise stelt ons in staat om dagelijks optimale oplossingen voor uw vraagstukken te vinden.

Bedrijfscultuur
TDC-Groep staat voor: deskundigheid, betrouwbaarheid en persoonlijke benadering, dit blijkt uit onze duurzame arbeidsrelaties. TDC-Groep biedt de mogelijkheid om talent zichtbaar tot uiting te laten komen, dit realiseren wij doordat wij talent aan passende opleidingen en/of cursussen kunnen koppelen. Qua arbeidsvoorwaarden conformeren wij ons aan de cao voor de bouw. Uiteraard loopt de pensioensopbouw via BpFBouw.

meer...

Naar vacature

Meer vacatures van Tdc Groep
Meer Projectleider Bouw vacatures